Jula etapp 2, kv Nicklet, Skövde

Jula etapp 2, kv Nicklet, Skövde

Markarbeten för nytt handelshus för fyra stycken butiker är under uppförande. Klart under hösten 2018. Beställare är Skeppsviken AB.

IMG
IMG
IMG

Köttorget, Falköping

Köttorget, Falköping

Arbete med ombyggnation av Köttorget åt Falköpings kommun fortskrider och kommer stå färdigt i juni 2017.

img
img
img
img

Rondell Vindängen, Falköping

Rondell Vindängen, Falköping

Rondellen på Vindängen har byggts om åt Falköpings kommun

Karlagatan 24-26, Lidköping

Karlagatan 24-26, Lidköping

Vi utför yttre miljöarbeten åt Riksbyggen i Lidköping.
Entreprenaden utförs under tiden maj till augusti 2014.

Claesborgs förskola, Skövde

Claesborgs förskola, Skövde

Nu är nybyggnationen av en ny förskola i Hentorp/Claesborg i full gång. Vi utför markarbetet som UE till Asplunds Bygg AB. I anslutning till förskolan kommer vi även utföra en utbyggnad av anslutande gång- och cykelvägar.

Ströget, Falköping

Ströget, Falköping

S:t Olofsgatan "Ströget" byggs om i sin helhet med nya trottoarer, belysning och asfalterad körväg åt Falköpings kommun.
Projektet beräknas vara färdigställt till sommaren 2017.

Kv Kronhjorten, Falköping

Kv Kronhjorten, Falköping

En helt ny markanläggning av innergårdar, parkeringar mm efter ombyggnad och påbyggnad av befintliga hyreshus.

Kv Glasmästaren, Falköping

Kv Glasmästaren, Falköping

Ombyggnad av innergård till Brf Glasmästaren med bland annat en ny lekplats, pergola och dammanläggning.

Plåtslagaren 19, Falköping

Plåtslagaren 19, Falköping

Ett nytt H&M skall öppna portarna hösten 2017 och vi har fått uppdraget att utföra markarbetena för Erlandsson Bygg.
Det kommer även att byggas lägenheter i två våningar med en tillhörande innergård.

Tidanskolan

Tidanskolan

Skövde kommun bygger ny förskola i anslutning till befintlig skola i Tidan. Anläggningsgruppen utför mark- och grundarbeten som UE till Asplunds Bygg AB. Färdigställandetid under 2017.

Åsle skola

Åsle skola

Åt Falköpings kommun utför vi ny infiltrationsanläggning för befintligt/utökat avlopp. Arbetet kommer slutföras innan skolstart i augusti.

Jula, Skövde

Jula, Skövde

Nytt köpcentra med Jula, Willys och Elgiganten är under uppförande i anslutning till Trädgårdsstaden, Skövde.
Anläggningsgruppen är UE till Calles Bygg AB.

GSP, Skövde

GSP, Skövde

Vi har nu påbörjat finplaneringsarbeten åt Kreativa hus runt GSP i Skövde. Arbetena kommer att fortsätta under hösten 2014/våren 2015. Entreprenaden Nybyggnad GSP etapp 8 är klara i sin helhet och denna del har utförts som UE åt NCC Construction Sverige AB.