Vision och affärsidé

om anlaggningsgruppen

Vår vision är att vi skall ha marknadens mest nöjda kunder, vår affärsidé utgör verksamhetens grundsten. Den skall hjälpa oss att hålla rätt kurs.

Anläggningsgruppen skall vara ett lokalt förankrat företag som utför mark- och anläggningsarbeten åt kommuner, landsting, statliga och privata beställare.

Vi skall skapa och ha hög kompetens samt utföra våra uppdrag med rätt kvalité, hög effektivitet och god service.