Om Anläggningsgruppen i Skaraborg AB

Om Anläggningsgruppen i Skaraborg AB

Anläggningsgruppen i Skaraborg (AGAB) bildades 1992 och är ett väletablerat företag inom entreprenadbranschen, mark och anläggningssektorn.

Vi sysselsätter ca 40 anställda och har resurser att utföra kvalificerade mark- och anläggningsarbeten för våra uppdragsgivare, allt från totalentreprenader till punktinsatser.

Via våra lokalkontor har vi möjligheten att kombinera högt utvecklad närservice, bra lokalkännedom och personliga kontakter.

Vårt mål är att få marknadens mest nöjda kunder, och personalen är vår viktigaste tillgång.

Vi arbetar framförallt i Västra Götalands med tyngdpunkt på gamla Skarborgs län. Huvudkontor finns i Skövde samt lokalkontor i Falköping och Lidköping.

Beställare är större och mindre byggföretag, Kommuner, Landsting, bostadsbolag och industrier m. fl.

Sedan 2019 är AGAB en del av den växande Infrea koncernen, med fokus på samhällsbyggnad (www.infrea.se