Välkommen till
Anläggningsgruppen i Skaraborg AB


Anläggningsgruppen i Skaraborg (AGAB) bildades 1992 och är ett väletablerat företag inom entreprenadbranschen, mark och anläggningssektorn.

Vi sysselsätter ca 30 anställda och har resurser att utföra kvalificerade mark- och anläggningsarbeten för våra uppdragsgivare, allt från totalentreprenader till punktinsatser. Via våra lokalkontor har vi möjlighet att kombinera högt utvecklad närservice, bra lokalkännedom och personliga konakter.

Anläggningsgruppen arbetar framförallt i Västra Götaland med tyngdpunkt på gamla Skarborgs län. Vårt nybyggda huvudkontor ligger i Skövde och men vi har även lokalkontor i Falköping och Lidköping.

Anläggningsgruppen bedriver återvinning av betong och har egen grustäckt. Beställare är större och mindre byggföretag, Banverket, Kommuner, Landsting, Kommunala bostadsföretag och industrier m fl.
 
Anläggningsgruppen i Skaraborg - Aktuellt
 
Anläggningsgruppen i Skaraborg - Vårt nya kontor
Anläggningsgruppen i Skaraborg AB | Besöksadress Norregårdsvägen 26 | 541 34 SKÖVDE | tel 0500-46 98 50 | e-post info@agabskaraborg.se